NAZWA: Ośrodek Interwencji Kryzysowej

RODZAJ: Jednostka samorządowa

ADRES:
ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj

NIP:
REGON:

KONTAKT:
Telefon +48 84 686 41 82
Adres e-mailoik.bilgoraj@gmail.com